Treningsplan for voksne


DCK setter i gang med trening for voksne på Gulskogen hallen. Første trening lørdag 31.10.2015 kl 1200. Tilbudet er åpen for alle som vil prøve seg på cricket og tilbudet er gratis.  Det er noen hull i treningsplanen. Vi skal prøve å fylle de hullene ved å låne Drammenshallen hvis det lar seg gjøre. Treninsplanen vil da bli oppdatert.

Velkommen