Sponsorsamarbeid


Drammen Cricket Klubb er en cricket lag i Drammensområdet, vi har i dag ca 120 medlemmer og ble stiftet i 1996. Vi er i en prosess der vi ønsker å tilknytte sponsor til vår klubb for å utvikle laget vårt og arrangere Barnas dag og Drammen sixer Cup, samtidig ønsker vi langsiktig samarbeid.

Om oss

Drammen Cricket Klubb (DCK) er et cricketlag med ca. 120 medlemmer (2012), beliggende i Drammen kommune.

DCK ble stiftet i 1996 som den eneste cricket klubben i Drammens område og utøver sporten Cricket. DCK har hatt stort utvikling og har i dag ca 120 medlemmer i laget(Vi har medlemmer boende i Drammen, Lier, Tranby og Kongsberg). Klubben er representert med hovedlag og ungdomslag. A-laget spiller i dag i første divisjonen og har spilt i Eliteserien i 2010. DCK har vært blant 4 toppidrettslag i Drammen området.

DCK er medlem av Drammen Idrettsråd, Buskerud idrettskrets og derigjennom NIF og NCF.

DCK har hjemmebane Berskog i Åssiden og spiller sine hjemmekamper på banen, i tillegg til dette har DCK treningsfelt på Fjell i Drammen kommune.

DCK er mangfoldig idrettslag og har medlemmer fra flere nasjonaliteter.

Verdier

Alle aktiviteter, beslutninger og prioriteringer i Drammen Cricket Klubb skal baseres på følgende verdier: 

 • Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet
 • Omtanke: for hverandre, for nye medlemmer, mellom aldersgrupper.
 • Engasjement: alle tar ansvar for dugnader og stiller opp på arrangementer.
 • Åpenhet: samarbeid med andre klubber, samarbeidspartnere og idrettensorganer
 • Profesjonalitet: kvalitet og integritet i alt vi foretar oss.

Mål:

Sportslige mål

 • Drammen Cricket Klubb skal til enhver tid være representert med hovedlag i serien og jobbe for at ungdomslaget etablerer i serien i fremtiden
 • Drammen Cricket Klubb skal være den beste cricket klubben i Buskerud område
 • Drammen Cricket skal nå eliteserien i 2015

Medlemsmessige mål

 • Vi skal rekruttere flere ungdommer i cricket
 • Medlemsmassen skal økes til 200 medlemmer innen 31.12.2016

Organisasjon/administrasjon

 • Etablere en større, felles sponsor for Drammen Cricket Klubb innen 31.12.2014
 • Oppnå større og bedre synlighet i media via presse og få byens beste nettsted blant cricket lag i Norge

Anleggsmessige mål

 • Drammen Cricket Klubb skal til enhver tid ha tilstrekkelig med anlegg for trening og spill hele året, hvor første delmål er realisering av oppgradering av Berskog banen.
 • Drammen Cricket Klubb skal jobbe aktivt for å etablere klubbhus
 • Drammen Cricket Klubb langsiktige mål er å jobbe aktiv for å utvikle Berskog som nasjonal arena for cricket

Vi kan tilby:

–      Profilering på www.dck.no, Twitter og Facebook
–      Profilering på våre drakter for hovedlaget og ungdomslaget.
–      Profilering i Drammen Sixer Cup som arrangeres i Romjula og Barnas dag.
–      Profilering på Berskog banen på Åssiden.
–      Profilering på treningsfelt på fjell i Drammen kommune.

Hvis du ønsker å være vår nye samarbeidspartner ring oss på 97416228

Med hilsen
Drammen Cricket Klubb