Visjon


«Vi skal utdanne dagens barn, unge og voksne gjennom treningsglede og konkurranse, slik at de er forberedt på å takle livets skole med hensyn til psykiske, fysiske, tekniske, taktiske og sosiale utfordringer.

Lære barn og ungdom å ta ansvar og gi dem følelsen av å oppnå resultater gjennom godt samarbeid.»

Verdier

Alle aktiviteter, beslutninger og prioriteringer i Drammen Cricket Klubb skal baseres på følgende verdier: 

 • Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet
 • Omtanke: for hverandre, for nye medlemmer, mellom aldersgrupper.
 • Engasjement: alle tar ansvar for dugnader og stiller opp på arrangementer.
 • Åpenhet: samarbeid med andre klubber, samarbeidspartnere og idrettensorganer
 • Profesjonalitet: kvalitet og integritet i alt vi foretar oss.

Mål:

Sportslige mål

 • Drammen Cricket Klubb skal til enhver tid være representert med hovedlag i serien og jobbe for at ungdomslaget etablerer i serien i fremtiden
 • Drammen Cricket Klubb skal være den beste cricket klubben i Buskerud område
 • Drammen Cricket skal nå eliteserien i 2015

Medlemsmessige mål

 • Vi skal rekruttere flere ungdommer i cricket
 • Medlemsmassen skal økes til 200 medlemmer innen 31.12.2016

Organisasjon/administrasjon

 • Etablere en større, felles sponsor for Drammen Cricket Klubb innen 31.12.2014
 • Oppnå større og bedre synlighet i media via presse og få byens beste nettsted blant cricket lag i Norge

Anleggsmessige mål

 • Drammen Cricket Klubb skal til enhver tid ha tilstrekkelig med anlegg for trening og spill hele året, hvor første delmål er realisering av oppgradering av Berskog banen.
 • Drammen Cricket Klubb skal jobbe aktivt for å etablere klubbhus
 • Drammen Cricket Klubb langsiktige mål er å jobbe aktiv for å utvikle Berskog som nasjonal arena for cricket